Izvještaj iz JRR-a 23.10.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87516, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45700 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 72456.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4209267590100

Naziv: DOO "Mesic-com" Gradacac PJ Pelagicevo

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 072

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4752

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 189391

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 188790

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Osman Mehinovic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška