Izvještaj iz JRR-a 29.05.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87631, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45155 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 68376.

Registracija

JIB

Naziv

4400005180000

"MORES" d.o.o. Doboj
Read more...

4400005770001

D.O.O."Demi trans"
Read more...

4400005850005

Ž.G.P. A.D. za gradevinarstvo"Doboj"
Read more...

4400005930009

D.O.O."Plast produkt"
Read more...

4400006070003

KP "Progres " AD Doboj
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška