Izvještaj iz JRR-a 08.04.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87240, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45317 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67629.

Registracija

JIB

Naziv

4218662700070

"TACCO" D.O.O. ZENICA - PODRUŽNICA BANJA LUKA
Read more...

4218666440064

"CE INŽINJERING" d.o.o. Zenica-Podružnica Prijedor
Read more...

4236270510050

"TIOIL" D.O.O. STARA BILA, VITEZ - P.J. "TIOIL BENZ" BANJA LUKA
Read more...

4236280580218

"CM-Cosmetic Market" d.o.o. Vitez - Poslovna jedinica "CM-Cosmetic Market" - 19 Brcko
Read more...

4245001280233

" Oniprom " DOO Podružnica market 21 Cajnice
Read more...

OnlinePodrška