Izvještaj iz JRR-a 23.10.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87516, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45700 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 72456.

Registracija

JIB

Naziv

4200514420398

"BOROVO" d.o.o.Sarajevo - Podružnica Doboj
Read more...

4200556340025

"KPMG B-H" D.O.O. SARAJEVO - POSLOVNA JEDINICA BANJA LUKA
Read more...

4200578660058

"ASA RENT" D.O.O. SARAJEVO - PODRUŽNICA BANJA LUKA
Read more...

4201014580026

"TEIKOM BH" DOO SARAJEVO PODRUŽNICA BANJA LUKA
Read more...

4201358160026

"A2B EXPRESS DELIVERY" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka, Laktaši
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška