Izvještaj iz JRR-a 23.10.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87516, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45700 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 72456.

Registracija

JIB

Naziv

4403011860003

" BETONAL-PRODUKT" D.O.O. Celinac
Read more...

4401316630005

" BERAN - KOMERC " DOO ŠIPOVO
Read more...

4403169730000

" BALOVIC " d.o.o.
Read more...

4402933020008

" B+M PERIC" D:O:O: Srbac
Read more...

4402962040000

" B P S " d.o.o.
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška