Izvještaj iz JRR-a 29.05.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87631, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45155 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 68376.

Registracija

JIB

Naziv

4403455740004

ZU" Stomatološka ambulanta" STOMATOLOGIJA ÐAKOVIC"
Read more...

4403386080005

ZU" Stomatološka ambulanta " Dr Aco Simic" Bijeljina
Read more...

4403394930000

ZU" MEDIK-T" Bijeljina
Read more...

4403267230007

ZU" Dr Stana Lazarevic" Bijeljina
Read more...

4403423460000

ZU" Dr Milja Stamenic - Tomic" Bijeljina
Read more...

Aktuelno

OnlinePodrška