Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4236270510050

NAZIV: TIOIL D.O.O. STARA BILA, VITEZ - P.J. " TIOIL BENZ " BANJA LUKA

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 50500

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 4425257

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 4369290

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 9

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Kozomara Mileva