Izvještaj iz JRR-a 21.10.2019.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 85479, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45031 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 65244.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4236270510050

Naziv: TIOIL D.O.O. STARA BILA, VITEZ - P.J. " TIOIL BENZ " BANJA LUKA

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 50500

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 4425257

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 4369290

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 9

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Kozomara Mileva

» Back

OnlinePodrška