Izvještaj iz JRR-a 29.05.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87631, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45155 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 68376.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4263249040024

Naziv: DOO " Orahova " B.Petrovac PJ prodavnica 1 Gradiška

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 008

ŠIFRA DJELATNOSTI: 52120

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 344161

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 339059

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 5

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Marina Desancic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška