Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4263250300021

NAZIV: D.O.O. " SIH-K " Bosanski Petrovac, Podružnica Orahova, Bosanska Gradiška

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 008

ŠIFRA DJELATNOSTI: 36120

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 75063

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 63121

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 4

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Runjic Nadežda