Izvještaj iz JRR-a 10.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88003, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45201 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69315.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4263250300021

Naziv: D.O.O. " SIH-K " Bosanski Petrovac, Podružnica Orahova, Bosanska Gradiška

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 008

ŠIFRA DJELATNOSTI: 36120

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 75063

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 63121

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 4

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Runjic Nadežda

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška