Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4218043390040

Naziv: TBG BH D.O.O. za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj- Podruznica u Banja Luci

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 26630

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 3108352

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 2978888

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 8

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Eldin Karahidžic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška