Izvještaj iz JRR-a 29.05.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87631, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45155 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 68376.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4200211100153

Naziv: D.D. BH TELECOM SARAJEVO - PODRUZNICA TELECOM CENTAR BANJA LUKA GLAVNO MJESTO POSLOVANJA

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 64200

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 691139

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1328775

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 15

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Ismet Ramic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška