Izvještaj iz JRR-a 21.09.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87862, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45327 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 71221.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4200452480020

Naziv: " RHEA EXPRESS " d.o.o. SARAJEVO - P.J. BANJA LUKA

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 64120

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 379896

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 366924

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 3

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: RIHAD TERZIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška