Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4201425960075

NAZIV: MEDIA MARKET Drustvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Podruznica Bijeljina

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 005

ŠIFRA DJELATNOSTI: 52481

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 123149

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 119634

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Mirsada Murtic