Izvještaj iz JRR-a 14.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88061, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45173 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69334.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4218003680029

Naziv: SLOGA - S d.o.o. Podružnica Pelagicevo

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 034

ŠIFRA DJELATNOSTI: 50500

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 322372

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 359915

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 5

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Slavica Juric

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška