Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4209887460028

NAZIV: d.o.o. " X.S.B. TRADE " Tuzla, Podruznica Brcko

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 016

ŠIFRA DJELATNOSTI: 52420

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 37375

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 32542

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 3

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: NN