Izvještaj iz JRR-a 25.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86277, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45540 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67246.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4209267590100

Naziv: DOO " Mesic-com " Gradacac PJ Pelagicevo

ADRESA:

ŠIFRA OPŠTINE: 072

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4752

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 350175

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 349579

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Osman Mehinovic

» Back

OnlinePodrška