Izvještaj iz JRR-a 16.09.2019.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 85735, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 44901 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 64149.

Registracija

JIB

Naziv

4200508370583

ASTRA D.O.O. SARAJEVO - PODRUŽNICA BANJA LUKA
Read more...

4200556340025

KPMG B-H D.O.O. SARAJEVO - POSLOVNA JEDINICA BANJA LUKA
Read more...

4200578660058

" ASA RENT " D.O.O. SARAJEVO - PODRUZNICA BANJA LUKA
Read more...

4201014580026

" TEIKOM BH " DOO SARAJEVO PODRUŽNICA BANJA LUKA
Read more...

4201098310037

PRVI FAKTOR D.O.O. ZA FINANSIJSKI INŽINJERING SARAJEVO - PODRUŽNICA BANJA LUKA
Read more...

OnlinePodrška