Izvještaj iz JRR-a 25.09.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87901, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45405 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 71281.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400191200007

Naziv: J.P."Srpski kulturni centar"

ADRESA: Svetosavska 5

ŠIFRA OPŠTINE: 064

ŠIFRA DJELATNOSTI: 80420

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 116747

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 135741

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 13.5

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: bojana kureševic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška