Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400130910001

Naziv: "Rafinerija nafte Brod" a.d.

ADRESA: Svetog Save 106

ŠIFRA OPŠTINE: 010

ŠIFRA DJELATNOSTI: 1920

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 37110409

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 61622249

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1399

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Savo Kojic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška