Izvještaj iz JRR-a 08.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88014, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45149 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69218.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400133180004

Naziv: K.P."VODOVOD I KANALIZACIJA" A.D. Brod

ADRESA: Nikole Tesle bb

ŠIFRA OPŠTINE: 010

ŠIFRA DJELATNOSTI: 3600

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 638570

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 616917

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 48

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: RADOVANOVIC LJILJANA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška