Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4400134150001

NAZIV: JZU "Dom zdravlja" Brod

ADRESA: Svetog Save 98

ŠIFRA OPŠTINE: 010

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 796603

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1058098

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 70

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: KNEŽEVIC NADA