Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400137090000

Naziv: "DIN-SPORT" d.o.o. Brod

ADRESA: Kralja Petra Prvog Oslobodioca bb

ŠIFRA OPŠTINE: 010

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4772

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 134276

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 124526

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 3

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: SIMIDŽIJA MARIJA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška