Izvještaj iz JRR-a 08.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88014, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45149 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69218.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400137840009

Naziv: "PLAVA ZVIJEZDA" d.o.o. Brod

ADRESA: Krajiških brigada bb

ŠIFRA OPŠTINE: 010

ŠIFRA DJELATNOSTI: 5229

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 151656

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 114268

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 8

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: MALEŠEVIC BILJANA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška