Izvještaj iz JRR-a 14.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88061, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45173 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69334.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400098250002

Naziv: D.O.O. "NATURA-VITA" Blatnica - Teslic

ADRESA: Blatnica

ŠIFRA OPŠTINE: 103

ŠIFRA DJELATNOSTI: 1013

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 7790403

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 6891178

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 95

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: ÐURIC MICO

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška