Izvještaj iz JRR-a 21.01.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86038, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45304 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 66615.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400143650009

Naziv: D.O.O. "Metalac - MBM

ADRESA: Kalenderovac 100

ŠIFRA OPŠTINE: 027

ŠIFRA DJELATNOSTI: 2573

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1026833

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 964942

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 29

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: GORAN TOKIC

» Back

OnlinePodrška