Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400179090000

Naziv: D.O.O. "MREŽA-NETWORK" Derventa

ADRESA: Lug bb

ŠIFRA OPŠTINE: 027

ŠIFRA DJELATNOSTI: 2620

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1302820

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1018398

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 129.49

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: JASNA SIMIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška