Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400143220004

Naziv: "GEOKOP" d.o.o. Derventa

ADRESA: Svetog Save 7

ŠIFRA OPŠTINE: 027

ŠIFRA DJELATNOSTI: 74203

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 4688510

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 4658190

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 80

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: GORAN TOKIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška