Izvještaj iz JRR-a 07.08.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88152, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45188 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69801.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400164810006

Naziv: "NUR TRANS" d.o.o. Derventa

ADRESA: Lug bb

ŠIFRA OPŠTINE: 027

ŠIFRA DJELATNOSTI: 60240

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1474496

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1262437

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 21

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: MILOŠ TOKIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška