Izvještaj iz JRR-a 09.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88031, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45178 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69240.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400151910001

Naziv: D.O.O. "Fructa-trade"

ADRESA: Željeznicka bb

ŠIFRA OPŠTINE: 027

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4711

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 31012383

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 31872468

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 578

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: DUŠANAKA TEPIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška