Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4200023870065

NAZIV: "Lactalis BH" d.o.o. Gradacac, Podružnica Laktaši

ADRESA: Cara Dušana 35

ŠIFRA OPŠTINE: 056

ŠIFRA DJELATNOSTI: 51330

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 3317133

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 3524371

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 13

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: ADNAN KRŠO