Izvještaj iz JRR-a 15.10.2019.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 85318, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45051 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 65217.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4200023870065

Naziv: "Lactalis BH" d.o.o. Gradacac, Podružnica Laktaši

ADRESA: Cara Dušana 35

ŠIFRA OPŠTINE: 056

ŠIFRA DJELATNOSTI: 51330

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 3317133

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 3524371

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 13

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: ADNAN KRŠO

» Back

OnlinePodrška