Izvještaj iz JRR-a 14.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88061, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45173 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69334.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400168990009

Naziv: D.O.O."Dkd euro Kuzmanovic"

ADRESA: Stevana Nemanje bb

ŠIFRA OPŠTINE: 027

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4730

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1145334

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1115477

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 11

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: TANJA PILIPOVIC065541962

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška