Izvještaj iz JRR-a 07.08.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88152, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45188 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69801.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400147050006

Naziv: D.O.O. "EHTA-R"

ADRESA: Derventski lug bb

ŠIFRA OPŠTINE: 027

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4321

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1003716

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 701642

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 52

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: MILOŠ TOKIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška