Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400160400008

Naziv: D.O.O. "Sanino"

ADRESA: Dubicka bb

ŠIFRA OPŠTINE: 027

ŠIFRA DJELATNOSTI: 1520

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 4689223

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 4296101

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 758.47

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: DARA VRANIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška