Memorandum

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

Podaci o obvezniku

JIB: 4236270510050

NAZIV: "TIOIL" D.O.O. STARA BILA, VITEZ - P.J. "TIOIL BENZ" BANJA LUKA

ADRESA: Karadordeva 237

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 50500

DATUM:

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1485476

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1480384

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 10

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: DANIJELA VARNICA