Izvještaj iz JRR-a 26.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86256, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45576 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67269.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4236270510050

Naziv: "TIOIL" D.O.O. STARA BILA, VITEZ - P.J. "TIOIL BENZ" BANJA LUKA

ADRESA: Karadordeva 237

ŠIFRA OPŠTINE: 002

ŠIFRA DJELATNOSTI: 50500

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1485476

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1480384

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 10

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: DANIJELA VARNICA

» Back

OnlinePodrška