Izvještaj iz JRR-a 28.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86323, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45556 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67302.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400542270007

Naziv: " ENERGOINVEST- AUTOMATIKA " a.d.

ADRESA: V. Karadžica 28

ŠIFRA OPŠTINE: 088

ŠIFRA DJELATNOSTI: 7739

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 76347

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 123534

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 11

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Vlaški Novka

» Back

OnlinePodrška