Izvještaj iz JRR-a 28.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86323, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45556 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67302.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400547820005

Naziv: " DAK " d.o.o.

ADRESA: Dragoljuba Draže Mihajlovica 4

ŠIFRA OPŠTINE: 088

ŠIFRA DJELATNOSTI: 55300

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 259241

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 257614

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 14

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Savons DOO 4400515970005

» Back

OnlinePodrška