Izvještaj iz JRR-a 28.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86323, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45556 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67302.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400543830006

Naziv: " DAR - COMPANY " d.o.o.

ADRESA: Slavka Leovca 4

ŠIFRA OPŠTINE: 085

ŠIFRA DJELATNOSTI: 52120

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 3058120

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 4629480

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 4

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Branka Kneževic

» Back

OnlinePodrška