Izvještaj iz JRR-a 08.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88014, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45149 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69218.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400106370004

Naziv: "EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari

ADRESA: Stanari

ŠIFRA OPŠTINE: 028

ŠIFRA DJELATNOSTI: 10201

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 20959935

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 17050514

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 542.02

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: ZORKA BJELICIC

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška