Izvještaj iz JRR-a 23.10.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87516, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45700 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 72456.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400023750000

Naziv: "Gradska toplana" a.d. Doboj

ADRESA: Cuprijska 25

ŠIFRA OPŠTINE: 028

ŠIFRA DJELATNOSTI: 40300

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 3957399

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 4092264

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 123

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: NEDIC SLAVICA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška