Izvještaj iz JRR-a 25.09.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87901, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45405 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 71281.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400094770001

Naziv: BCD ELEKTRO d.o.o

ADRESA: Vidovdanska bb

ŠIFRA OPŠTINE: 028

ŠIFRA DJELATNOSTI: 74200

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 124989

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 157585

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 4

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Zorka Markovic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška