Izvještaj iz JRR-a 28.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86323, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45556 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67302.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400474840002

Naziv: " GOLD-MG " d.o.o. Donji Žabar

ADRESA: Svetog Save 6

ŠIFRA OPŠTINE: 072

ŠIFRA DJELATNOSTI: 15710

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 4143418

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 4138703

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 43.5

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Cvijeta Pavlovic

» Back

OnlinePodrška