Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400118380005

Naziv: P.P.Z. "GRADINA-NEKTAR" p.o. Doboj

ADRESA: Srpskih sokolova bb

ŠIFRA OPŠTINE: 028

ŠIFRA DJELATNOSTI: 01250

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 24839

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 39362

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 1

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Ristic Dubravka

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška