Izvještaj iz JRR-a 26.02.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 86256, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45576 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67269.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4403656130000

Naziv: "DN-Plinex" d.o.o. Derventa

ADRESA: Kninska bb

ŠIFRA OPŠTINE: 027

ŠIFRA DJELATNOSTI: 4730

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 109390

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 99769

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 2

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: MELIHA SRÐENOVIC

» Back

OnlinePodrška