Izvještaj iz JRR-a 08.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88014, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45149 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69218.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400182630007

Naziv: D.O.O. "TESLA" Modrica

ADRESA: Svetosavska bb

ŠIFRA OPŠTINE: 064

ŠIFRA DJELATNOSTI: 51540

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1540035

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1402153

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 43

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: JOVICEVIC TATJANA

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška