Izvještaj iz JRR-a 03.07.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 88018, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45078 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 69131.

RegistracijaAgencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Vuka Karadžića 6, 7800 Banja Luka

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja Print

Podaci o obvezniku

JIB: 4400182390006

Naziv: A.D."Komo"

ADRESA: Svetosavska bb Modrica

ŠIFRA OPŠTINE: 064

ŠIFRA DJELATNOSTI: 1520

UKUPAN PRIHOD (AOP 300): 1085609

UKUPAN RASHOD (AOP 301): 1045911

BROJ ZAPOSLENIH (AOP 307): 228.5

Podaci o licu zaduženom za sastavljanje finansijskog izvještaja

IME I PREZIME: Bojana Kureševic

» Back

Aktuelno

OnlinePodrška