Izvještaj iz JRR-a 03.04.2020.g.

Jedinstveni registar računa: broj aktivnih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 87205, broj blokiranih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 45320 i broj ugašenih žiro računa poslovnih subjekata u RS je 67618.

Registracija

Ukupan broj predatih završnih finansijskih izvještaja za 2012. godinu

JIB

Naziv

4400189990009

"MODRICA-STAN" d.o.o. Modrica
Nikole Pašica bb
Read more...

4400191200007

J.P."Srpski kulturni centar"
Svetosavska 5
Read more...

4400191620006

"PLASMO" a.d. Modrica
Berlinska b.b.
Read more...

4400193830008

Javna zdravstvena ustanova Bolnica za hronicnu psihijatriju Modrica
Garevac bb
Read more...

4400194130000

RAFINERIJA ULJA MODRICA " AD
Vojvode Stepe Stepanovica 49
Read more...

4400195700004

A.D. "KOMUNALAC-MODRICA" Modrica
Trg Jovana Raškovica bb
Read more...

4400196420005

D.O.O. "NOVOPROM" Modrica
Cara Lazara bb
Read more...

4400200120003

JZU Dom zdravlja Modrica
Svetosavska bb
Read more...

4400222790002

"VODOPRIVREDA POSAVINA" a.d.
Glamocani bb
Read more...

4400226600003

"DUVAPLAST" a.d. Kakmuž
Kakmuž , Pjeskulje bb
Read more...

OnlinePodrška